skip to Main Content

Unelmakoti vai painajainen?

Aiemmin kirjoitimme suodenkuopista, joihin astumista tuhannet rakentajaperheet ovat jälkikäteen harmitelleet. Nämä sudenkuopat voivat tuntua itsestään selviltä, mutta valitettavan usein keskustelut äskettäin kodin rakentaneiden kanssa kääntyvät harmitteluun, miten tietyt asiat olisi kannattanut hoitaa.

Onneksi elämme internetin kulta-aikaa ja tieto näistä sudenkuopista on saatavillasi ihan ilmaiseksi ennen kuin sinun tarvitsee oppia asioita kantapään kautta. Näin osaat olla kaukaa viisas ja vältyt turhalta olisi varmaan pitänyt –jälkiviisastelulta.

Jos et ole vielä lukenut tekstiä Neljä mokaa, joita rakentajaperheet jälkikäteen harittelevat, voit lukea sen painamalla linkkiä.

Tässä tekstissä käymme läpi henkilövalintoihin liittyviä vedenjakajia, jotka ratkaisevat onnistumisen

Unelmakodin rakentaminen on suuri projekti. Kotisi tulee tarjota sinulle pitkäaikaisen ja turvallisen ympäristön elää, joten ei ole samantekevää, millaista porukkaa unelmasi parissa työskentelee.

Kun ihminen tekee työtä ihmiselle, sattuu toisinaan inhimillisiä virheitä ja väärinkäsityksiä. Osa rakennusprojektin aikana sattuvista inhimillisistä virheistä ja vahingoista on korjattavissa jälkikäteen. Urakkaan mahtuu kuitenkin myös ns. vedenjakajia, jotka näyttelevät ratkaisevaa roolia urakan onnistumisen kannalta. Se, miten vedenjakajista selvitään, ratkaisee muodostuuko urakasta unelmakoti vai painajainen. Ja vedenjakajista selviämiseen suurelta osin vaikuttava tekijä on oikeiden henkilövalintojen tekeminen.

Tämän tekstin tarkoitus on nostaa esiin muutamia tärkeitä vedenjakajia ja niihin liittyviä tärkeitä henkilöstövalintoja.

Hankesuunnittelijan valinta

Kyllä. Olemme puhuneet jo aiemmin hankesuunnittelusta ja tulemme puhumaan siitä vielä useita kertoja.

Jos hankesuunnittelu menee pieleen, koko urakka lähtee etenemään kierteessä, joka aiheuttaa heti alusta alkaen stressiä. Tällöin unelmakodin rakentamisen sijaan edessä on painajaismainen ajanjakso elämässäsi, joka perustuu vahinkojen minimointiin.

Hankesuunnittelun onnistuminen on pitkälti kiinni hankesuunnittelijan ammattitaidosta sekä siitä, että rakentajaperhe ja hankesuunnittelija puhuvat yhteistä kieltä ymmärtäen toisiaan.

Kun valitset urakallesi hankesuunnittelijaa, kiinnitä huomiota kolmeen asiaan:

  1. Hankesuunnittelijan kokemus
  2. Hankesuunnittelijan aikaisempien urakoiden onnistuminen
  3. Henkilökemiat hankesuunnittelijan ja rakentajaperheen välillä

Tärkein tekijä hankesuunnittelijan valinnassa on kokemus. Oppirahojen maksaminen hankesuunnittelussa on kallista lystiä (hankesuunnittelija mokaa, laskun maksaa rakentajaperhe). Yleensä näitä oppirahoja joudutaan maksamaan, kun innostuneisuus menee päätöksenteossa tosiasioiden ja faktojen edelle tai päätökset tehdään puutteellisin tiedoin.

Realistisesti rakennusprojektia tarkasteleva ja oppirahat jo maksanut kokenut hankesuunnittelija on rakentajaperheen paras ystävä. Rakentajaperhe saa keskittyä unelmansa toteuttamiseen, kun hankesuunnittelija ystävällisesti muistuttaa budjetin asettamista realiteeteista. Vielä kun löydät hankesuunnittelijaksi kokeneen realistin, joka osaa kommunikoida kannustavasti ja lämminhenkisesti, olet selvinnyt ensimmäisestä vedenjakajasta.

Edellisessä tekstissämme kerroimme esimerkin epäonnistuneen hankesuunnittelun aiheuttamasta painajaisesta. Voit lukea sen tästä.

Suunnittelijan valinta

Kenen intressit sanelevat suunnittelua? Erityisesti mallistotalojen suunnittelun lähtökohtana ei välttämättä ole asumisen tarpeet, vaan esimerkiksi kustannustehokkuus katteiden maksimoimiseksi.

Hyväkin mallistotalo kaipaa huolellista tontille sovittamista, jossa huomioidaan ilmansuunnat, naapuristo ja maastonmuodot. Mikäli suunnittelija ei ole käynyt tontilla, näiden tekijöiden päättäminen on enemmän tai vähemmän arpapeliä.

Monesti pienet yksityiskohdat suunnitteluvaiheen tilaratkaisuissa ovat niitä, jotka myöhemmin osoittautuvat tärkeiksi vedenjakajiksi. Ammattitaitoinen suunnittelija tuo asumistarpeiden näkökulmasta kriittiset yksityiskohdat rakentajaperheen päätettäväksi. Tällaisiin kuuluvat esimerkiksi porrasratkaisut, mikäli portaat ovat runsaassa käytössä.

Urakoitsijoiden valinta

Seuraavaksi on aika päättää, kuka suunnitelmat toteuttaa, kun valitset unelmakotisi rakentajan.

Yleinen sopimuskäytäntö johtaa siihen, että talotoimittajat eivät mielellään anna luetteloa tarjoukseen sisältymättömistä töistä ja tarvikkeista. Näin urakkahintaa saadaan alemmaksi ja asiakkaalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mukisematta maksaa jälkikäteen yllätyksenä tulevat lisätyölaskut. Sopimuskäytännöt jättävät talotehtaille niin paljon varaa pelata omaa peliään, että tarjousten vertailu ei onnistu asiaan perehtymättömältä maallikolta.

Mitä useampaan pieneen osaprojektiin työmaa on jaettu, sitä enemmän työmaalla on ”vastuunvaihtopisteitä”, joista jokainen sisältää aikataulu- ja urakkarajausristiriitojen riskejä. Aikataulu- ja urakkarajausristiriitojen hallinta on ammattitaitoa vaativaa rakennuttamistyötä. Tämä on yksi työvaiheista, joissa moni rakentajaperhe haluaa tehdä säästöä ja ottaa työn johtamisen omalle vastuulleen.

Jos omasta osaamisesta on epävarma, on taloprojektin hankinta isompina kokonaisuuksina turvallisempi ratkaisu. Tällöin kannattaa turvautua joko valmistalotoimittajaan tai urakoitsijoihin, jotka toimittavat suuria kokonaisuuksia ja ovat harjaantuneita sekä sitoutuneita hoitamaan yhteisyössä muiden urakoitsijoiden kanssa oman urakkarajapintansa.

Urakoitsijoiden taustat on hyvä selvittää huolella ennen lopullisia valintoja. Kun valitset ihmisiä rakentamaan kotiasi, selvitä tekijöiden taustat ja ota yhteyttä näiden aiempiin asiakkaisiin kysyäksesi, onko urakoitsija noudattanut aikatauluja ja kuinka kommunikointi on sujunut.

Kun ihminen tekee työtä ihmiselle

Henkilökemiat ovat tärkeässä roolissa avainhenkilöitä valittaessa. Yhteisen kielen puhuminen on edellytys sille, että työskentely on mielekästä ja hedelmällistä.

”Ainoa tiedon lähde on kokemus”

– Albert Einstein

Pelkkä henkilökemia ei kuitenkaan riitä, vaan kuten tässä tekstissä on moneen kertaa painotettu, avainhenkilöillä tulee olla riittävästi ammattitaitoa ja kokemusta.

Aina rakennusprojektiin liittyvää avainhenkilöä valittaessa on syytä pysähtyä. Ennen päätöksen tekoa kysyä itseltäsi, luotatko tähän ihmiseen. Tuletko hänen kanssaan toimeen ja onko hän varmasti riittävän kokenut? Unohda tässä vaiheessa hintalappu ja ole itsellesi rehellinen, sillä kyseessä on vedenjakaja, joka määrittää odottaako sinua unelmakoti vai painajainen.

Back To Top